תקנון לקנייה באתר

מבוא:

1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני וירטואלי לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל , בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות קבוצתיות .

2. רשאים לרכוש את המוצרים דרך האתר ,בעלי תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.

4. הוראות תקנון זה חלים ויחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, כמו כן,  התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות ביתא גלריה לעיצוב הבית, לכל דבר ועניין.

5. עליך לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

6. גלישה/סיור בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולפעול על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הזה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות זו.

7. בזמן הרכישה רשאי הרוכש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות ביתא-גלריה לעיצוב הבית שכתובתה ברחוב הפועלים 68 דימונה /או בטלפון 08-6550193  ע"י הגעה ו/או בשילוב המענה הטלפוני, השלמת הרכישה תתבצע רק כאשר התקבל האישור בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני וכמובן בכך שהמוצר זמין במלאי.

8. באתר מוצגים מוצרים רבים ושונים אשר חלקם עם מחירים ואלו ללא המחיר יש ליצור עמנו קשר בשביל לקבל הצעת-מחיר אטרקטיבית עבורם.

         המכירות – חלק כללי:

1. החנות מאפשרת לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: "הספקים" ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

שיטות המכירה בחנות:


תהליך המכירה יתבצע בתנאים הבאים כדלקמן:                                                                

  1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות את כל הפרטים אודות המוצר ו/או השירות המוצע למכירה ו/או את המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה ו/או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.

    3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

    תהליך ההרשמה וההשתתפות:


1.לאחר השלמת תהליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , ולאחר בחירת מכן , יש למלא פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכו'.

2. הליך הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"משתף פעולה" .
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות עליך להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק וכנדרש.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה וחויבה .

4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

5.  הפרטים אשר הוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.

6.  הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים עפ"י חוק.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תינתן למבצע העסקה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע העסקה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות
לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע העסקה להסדרת אישור העסקה תוך שבוע ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , נראה אנחנו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .

 

ביטול הצעות  ורכישות:

1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה
ולפני מועד סגירתה .

2. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 להלן: החוק

3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .

4. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 10% , בהתאם להוראות החוק .

5. אם כבר סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל חנות ביתא גלריה לעיצוב הבית, על הלקוח .
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

6.מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח .

7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו .

8. חברת ביתא גלריה לעיצוב הבית תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה במקרים הבאים:

8א.נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר (ט.ל.ח) .
8ב. והיה אם תתגלה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
8ג.במקרה של כוח עליון , פעולות מלחמה , איבה ,טרור ,נזקי טבע ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין . ומכל סיבה שאינה בשליטת ביתא גלריה לעיצוב הבית.
8ד.במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים אשר מוצעים באתר.

.9הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

10.אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב ו/או בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.

11.החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

 

אספקת המוצרים :

1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר ו/או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא
אם צוין מפורשות אחרת.

2.החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2א.כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום
ונזקי טבע.
2ב.שביתה אצל ספקים של שירותים ו/או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2ג.כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

.3לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או סמוכים לבני מיעוטים, החנות ביתא גלריה לעיצוב הבית ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות למקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4.לוח זמן האספקה של המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

1.דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה ו/או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

3. על מוצרים מסוימים הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

5.שרות ההובלה אינו כולל שרות סבלות לבית הלקוח, ההובלה הינה עד למקום הקרוב  לכתובת שהוזנה)המדרכה הקרובה ביותר).

6.במקרים מסוימים אנו ניצור קשר עם הלקוח לגבי מחיר עבור דמי המשלוח. 

7. כאשר מדובר על שירות הובלה והרכבה – ההובלה היא עד לבית הלקוח וכוללת הרכבה מלאה של המוצר .

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיו"ב ניתן לפנות אל נציגנו בטלפון 08-6550193  ו/או נציגים מטעם הספקים השונים .

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל -ביתא גלריה לעיצוב הבית
טלפון-086550193
פקס-  153-8-6550193

כתובתנו: חנות ואולם התצוגה: הפועלים 68,דימונה ביתא גלריה לעיצוב הבית
EMAIL:betahomestyle@gmail.com  
נא לציין מס' טלפון בעת משלוח ה
EMAIL
.נציגי החנות  ביתא-גלריה לעיצוב הבית ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות:

.1החנות נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע כמו כן, העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

2.העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אך במקרים שאינם בשליטתה של חברת ביתא -גלריה לעיצוב הבית. ו/או הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא מורשה.

3.החנות ביתא גלריה לעיצוב הבית מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

מוצהר בזאת כללי-

.1הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

.2התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות ביתא גלריה לעיצוב הבית

.3החנויות המופיעות באתר(הספקים) אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר , החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים ובעלי החנויות , אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .

4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ,
אך יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

.5החנות ביתא -גלריה לעיצוב הבית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הקבוצתית ו/או הרגילה , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע העסקה.

6.החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו
תחול על הלקוח ועל חשבונו.

.7הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
האתר , אלא אם נכתב אחרת .

.8אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו , עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ביתא גלריה לעיצוב הבית ו/או מי מטעמה .

9.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך כזאת ו/או אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

10.רישומי המחשב של החנות ביתא – גלריה לעיצוב הבית בפעולות המתבצעות דרך האתר יהיו לראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

11.באם נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בכל נתון אחר, לא יחייב הדבר את החנות ביתא -גלריה לעיצוב הבית   ו/או את הספקים לכבד את העסקה.

אמינות ובטיחות לקנייה מביתא גלריה לעיצוב הבית :

1.החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של מכירות באתר האינטרנט ,
ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר(הפרטים מוקלדים לדף SSLמוצפן ברמות הכי גבוהות לאבטחת המידע הרגיש).

2.חברתנו קיימת 4 שנים בתחום עם ניסיון של 25 שנה בתחום מוצרים לעיצוב פנים החל מאריחים וכלה בריהוט. כמו כן, בין לקוחותינו נמנים חברות בניה וקבלנים ועד ללקוחות פרטיים מרוצים, נשמח לעמוד לשירותכם, צוות ביתא גלריה לעיצוב הבית
3.קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר כולל ההצעות המתקבלות והרכישות שנעשות באתר.